Vad är Stockholms Tapetserarmästarförening


Vi är en lokalförening som tillhör den nationella branschorganisationen Sveriges Tapetserarmästare.

Stockholms Tapetserarmästare är den största av vårt lands lokalföreningarna med ca 70 medlemmar,
både aktiva företagare men även lärare och pensionerade yrkesmän/kvinnor.

För att bli medlem behöver du ha dokumenterad utbildning och gedigna kunskaper inom yrket. 

Våra medlemmar samlas regelbundet för vidare kompetensutveckling i form av studiebesök,
föreläsningar och kurser, som öppnar upp för spännande samarbeten
inom och mellan våra olika yrkes grupper i föreningen.
Vi samlas även till branschdagar med huvudföreningen Sveriges tapetserarmästare
en gång om året, där en av lokalföreningarna står som värd.

Nyutexaminerade utövare kan ansöka om att ingå ett adeptavtal i föreningen
för att få stöd och hjälp av en mentor i sitt arbete med att driva företag.
Efter 3 år kan man ansöka om man att bli fullvärdig medlem.

Som medlem av Stockholms Tapetserarmästarförening borgar vi för kvalité men också för
trygghet och garanti för ett korrekt utfört arbete.

När Ni som kund anlitar en av våra medlemmar i  Sveriges Tapetserarmästare
har Ni även tillgång till ett extra skyddsnät.
Om du av någon anledning inte är nöjd med det utförda arbetet
kontrollerar opartiska granskningsmän det utförda hantverksarbetet. 
Är kvalitén inte av tillräckligt god skall arbetet åtgärdas utan extra kostnad för kunden.

 

HISTORIK

Gammal logotype

I och med skråväsendets upphörande 1846 bildades hantverksföreningar inom flera olika yrken och i Stockholm bildades 1847 Tapetserareföreningen. Den somnade dock snabbt och ersattes 1893 av Tapetserareyrkesidkar-
föreningen, som utgjorde en sammanslutning av tapetserarmästarna. Föreningen bildades som motvikt till Stockholms Tapetserarefackförening.

Flera större möbelföretag ingick inte i Tapetserareyrkesidkarföreningen och av den anledningen uppstod problem ganska snabbt, inte minst vid löneförhandlingar. För att komma till rätta med problemen bildades Stockholms Möbelindustriförening 1905. Men redan samma år gjorde missnöjda tapetserare en utbrytning och Stockholms Tapetseraremästareförening bildades.

 

Äldsta logotypen

Från början av sekelskiftet arbetade många krafter för att bilda en centralförening för tapetserarmästare i hela landet, inte minst för att utveckla utbildningsarbetet
men också för att enklare kunna sluta löneavtal.

1921 bildades Sveriges Tapetserarmästares Centralförening 
numera Sveriges Tapetserarmästare

 

(källa: www.tapetserarmastare.se)