Stockholms tapetserarmästarförening
En branschförening med UNIKA hantverkare

Vi tillhör den nationella organisationen Sveriges Tapetserarmästare.

Vi är möbeltapetserare, gardinmakare, bilsadelmakare samt sadelmakare och arbetar i egna verkstäder.
Tillsammans värnar vi om ett gediget hantverk
byggt på kunskap och erfarenhet.
För att få vara ansluten till vår branschorganisation ställs
höga krav på kompetens och skicklighet inom respektive yrke.
Det är är vår garanti till Er som kund.

 

Vi är en lokal förening som tillhör den nationella organisationen Sveriges Tapetserarmästare

Möbeltapetseraren är den skickliga hantverkaren som stoppar och klär om möbler – gamla som nya. 
För privata och offentliga miljöer.
Ett professionellt arbete som utförs med gedigen kunskap och största kvalité.

Gardinmakarens roll är utvecklad från tapetseraremästarens verkstad med inriktning på textil inredning.
 Idag en egen yrkesgrupp med
ett fåtal yrkeskunniga i klassisk gardinsömnad i vårt land. 

Sadelmakare som är representerade här är företrädesvis inredningssadelmakare och bilsadelmakare.